Betygskriterier

Målrelaterade betygskriterier i DD1352 
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturer för enkla problem givet en konstruktionsmetod för icketriviala problem givet ledtråd för icketriviala problem för svårare problem för svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturer efter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitet förklara principerna, analysera enklare algoritmer analysera rekursiva algoritmer med mästarsatsen analysera svårare algoritmer
examineras med labbar och teoritenta (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthet förklara principerna, förstå ett givet korrekthetsbevis genomföra enklare korrekthetsbevis resonera med invarianter och induktion
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet 
examineras med labbar, teoritenta och mästarprov 1
definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet 
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner förklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem visa NP-fullständighet givet ledtråd visa NP-fullständighet och oavgörbarhet göra konstruktionsreduktioner givet ledtråd göra konstruktionsreduktioner
examineras med labb 4 (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet förklara behovet förklara principerna konstruera enkla heuristiker och totalsökningsalgoritmer konstruera och analysera enklare approximationsalgoritmer eller heuristiker konstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation
examineras med teoritenta (upp till betyg C) och muntlig tenta eller labb 4-extrauppgift (för betyg A+B)

Kursen har tre graderade Ladokmoment: mästarprov 1, mästarprov 2 och tenta. 

Slutbetyget är det lägsta av dessa tre betyg.

Viggo Kann created page 21 August 2013

Teacher Viggo Kann changed the permissions 21 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 5 September 2013

Hej. Kolumnen för A-betyget syns inte här på hemsidan?

Administrator commented 5 September 2013

Det gick bra att se betygskriterierna i den gamla versionen av KTH Social, men nu när kurswebben lanserats med det nya utseendet så klipps för breda tabeller av. Jag har felanmält detta. Den som vill se betygskriterierna i sin helhet kan kolla i kurs-PM.

Jag ber om ursäkt för detta krångel som beror på att KTH bytte utseende på kurswebben utan att ha testat systemet tillräckligt.

Administrator commented 5 September 2013

Nu har en ny version av kurswebbspresentationen lagts upp där det finns en Min/Max-knapp uppe till höger som gör att man kan se hela tabellen!

Feedback News