Före kursstart

Kursregistrering och kursresultat

Alla som vill gå kursen för första gången måste registrera sig på den. Detta gör du i den personliga menyn (tidigare mina sidor) på KTH-webben.
Registrera dig så snart som möjligt efter att kursen börjat!

I Rappsystemet kommer dina resultat på redovisade uppgifter i kursen att matas in och bli synliga för dig. Om du är anmäld och registrerad ska adk13 finnas med bland dina kurser i Rapp.
Om adk13 inte finns med bland dina kurser i Rapp kan det bero på två saker:

  1. Du har påbörjat kursen ett tidigare år och är registrerad på en tidigare kursomgång. Då finns dina gamla resultat antingen i adk11 eller adk12 i Rapp eller i kvar i res-systemet. Kontakta Viggo så kan han flytta dina resultat till adk13. Om du av CSN-skäl vill bli omregistrerad på den nya kursomgången i Ladok kontaktar du studerandeexpeditionen på Osquars backe 2, plan 4.

  2. Du är inte antagen på kursen av din studievägledning. Gå till din studievägledning och be att få gå DD1352. Dagen efter att studievägledningen lagt in din kursanmälan i Ladok kommer kursen att komma upp bland dina kurser i Rapp.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Dessa kan köpas i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln för 670 kr. Supplementet kan köpas löst för 100 kr.

Övrig litteratur

  • Laborationer: labbkvitto och labblydelser för dom fyra labbarna finns på kurswebben under Kursinnehåll.

  • Två mästarprov (individuella uppgifter) som läggs upp minst två veckor före mästarprovsinlämningsdagen.

  • Föreläsningsanteckningar och övningsanteckningar som finns tillgängliga via länkar från kursens detaljschema och kan en vecka efter kursstart köpas (med kort) på papper på studerandeexpeditionen för 60 kronor.

  • Exempeltentor finns på webbsidan med gamla kursomgångar.

Det finns pekare till mer att läsa och prova på under Diverse länkar.

Viggo Kann created page 21 August 2013

Teacher Viggo Kann changed the permissions 21 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News