Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2013 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Thu 5 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Stefan Nilsson, Viggo Kann
Location: F2
Fri 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Stefan Nilsson, Viggo Kann
Location: F2
Fri 6 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D1
Week 37 2013 Show in My Schedule
Mon 9 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q31, Q33, Q34
Mon 9 sep 17:00-18:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D2
Tue 10 sep 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: F1

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.

Nya salen är F1.

Thu 12 sep 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: E1

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.

Thu 12 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q31, Q33, Q34
Fri 13 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 38 2013 Show in My Schedule
Mon 16 sep 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Tue 17 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Tue 17 sep 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V1
Thu 19 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: M2

OBS! Föreläsningen är flyttad till sal M2.

Thu 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q31, Q33, Q34
Fri 20 sep 15:00-19:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Location: 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun)
Week 39 2013 Show in My Schedule
Mon 23 sep 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V1
Tue 24 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D2
Wed 25 sep 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V1
Thu 26 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q31, Q33, Q34
Fri 27 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 40 2013 Show in My Schedule
Mon 30 sep 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V1
Tue 1 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Tue 1 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V1
Tue 1 oct 16:00-17:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D2
Thu 3 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: E36, E53
Note: grupp 1 och 2
Thu 3 oct 14:00-16:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q34
Note: grupp 3
Fri 4 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 41 2013 Show in My Schedule
Mon 7 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Tue 8 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Wed 9 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: F1

Observera att salen är ändrad.

Thu 10 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q26, Q31, Q33
Fri 11 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 42 2013 Show in My Schedule
Mon 14 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Tue 15 oct 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Thu 17 oct 13:00-15:00 Övning, observera salar
HT 2013 adk13
Exercise
Location: FB51, M32, Q24

Anders övningsgrupp träffas i Q24 kl 13-15. (obs, ändrad sal!) 

Marcus övningsgrupp träffas i M32 kl 13-15.

Emmas övningsgrupp ställs in och ersätts av en frågestund fredag 18 oktober kl 13-14 i seminarierum 4523 (D-huset, plan 5). Titta på övningsuppgifterna innan du går på frågestunden så att du har något att fråga om. Den som vill kan förstås gå till Anders eller Marcus grupp istället.

Thu 17 oct 16:00-17:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D2
Fri 18 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 45 2013 Show in My Schedule
Mon 4 nov 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Mon 4 nov 14:00-15:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Wed 6 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Fri 8 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: L52, Q26, Q34
Fri 8 nov 15:00-19:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 46 2013 Show in My Schedule
Mon 11 nov 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Mon 11 nov 14:00-15:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Tue 12 nov 17:00-18:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Wed 13 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q26, Q31, Q33
Fri 15 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Location: 4V4Gul (Gul), 4V6Bru (Brun)
Week 47 2013 Show in My Schedule
Mon 18 nov 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Mon 18 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Wed 20 nov 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Wed 20 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q26, Q31, Q33
Fri 22 nov 15:00-19:00 Laboration
HT 2013 adk13
Laboratory
Week 48 2013 Show in My Schedule
Mon 25 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: D2

Observera att salen är ändrad.

Fri 29 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q26, Q31, Q33
Week 49 2013 Show in My Schedule
Mon 2 dec 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Tue 3 dec 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location: V2

Observera att salen är ändrad.

Week 50 2013 Show in My Schedule
Mon 9 dec 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2013 adk13
Lecture Teachers: Viggo Kann
Mon 9 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2013 adk13
Exercise
Location: Q26, Q33, Q34
Week 51 2013 Show in My Schedule
Thu 19 dec 13:00-15:00 Extra labbredovisning
HT 2013 adk13
Examination
Location: 5V1Grå (Grå)

Restlabbsredovisning

Fri 20 dec 09:00-12:00 Tentamen
HT 2013 adk13
Examination
Location: F1
Week 2 2014 Show in My Schedule
Fri 10 jan 13:00-16:00 Redovisning av extralabben
HT 2013 adk13
Presentation

Redovisningstid för extralabben till labb 4 som kan ge betyg A eller B på tentamomentet. Detta är enda tillfället då extralabben kan redovisas.

I mån av tid tas även redovisningar av restlabbar emot.

Feedback News