Föreläsning

Time: Tuesday 10 September 2013 at 12:00 - 13:00 2013-09-10T12:00:00 2013-09-10T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2013 adk13

Location: F1

Activity: Lecture

Teachers: Viggo Kann ()

Student groups: CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, TCSCM1-SPR, TCSCM1-TD, TIEMM1DKIA, TKOMK3

Info:

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.

Nya salen är F1.

Scheduling staff created event 10 September 2013
Administrator Viggo Kann edited 10 September 2013

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.¶

Nya salen är F1.¶

Scheduling staff edited 14 September 2013

[{'user_name': u'Viggo Kann', 'user_id': u'viggo'}]

[u'DD1352H132']

CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, [u'TCSCM1-LJD', u'TCSCM1-DSY', u'TKOMK3', u'TCSCM1-DAT', u'TCSCM1-IT', u'TCSCM1-AS', u'TCSCM1-SPR', u'CDATE3', u'CDATE3STEK', u'TCSCM1-BER', u'TCSCM1', u'TIEMM1DKIA', u'CDATE3-INT', u'TCSCM1-SPR, S', u'TCSCM1-TD', TIEMM1DKIA, TKOMK3u'DPUB3']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013

Accessible to the whole world.

Last changed 2013-12-14 00:50

Tags: None so far.

Feedback News