Lärare

Kursledare och föreläsare är Viggo Kannviggo@nada.kth.se.

Det står var och en fritt att välja övningsgrupp eller byta grupp under kursens gång. Övningsassistenter är:

  1. Anders Ye, normalsvår grupp
  2. Marcus Dicander, lite svårare grupp
  3. Emma Enström, lite enklare grupp

Det finns också ett antal ytterligare personer som är labbhandledare och tar emot mästarprovsredovisningar.

Viggo Kann created page 21 August 2013

Teacher Viggo Kann changed the permissions 21 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News