Övning, observera salar

Time: Thursday 17 October 2013 at 13:00 - 15:00 2013-10-17T13:00:00 2013-10-17T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2013 adk13

Location: FB51, M32, Q24

Activity: Exercise

Student groups: CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, TCSCM1-SPR, TCSCM1-TD, TIEMM1DKIA

Info:

Anders övningsgrupp träffas i Q24 kl 13-15. (obs, ändrad sal!) 

Marcus övningsgrupp träffas i M32 kl 13-15.

Emmas övningsgrupp ställs in och ersätts av en frågestund fredag 18 oktober kl 13-14 i seminarierum 4523 (D-huset, plan 5). Titta på övningsuppgifterna innan du går på frågestunden så att du har något att fråga om. Den som vill kan förstås gå till Anders eller Marcus grupp istället.

Scheduling staff created event 29 April 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TCSCM1-LJD', u'TCSCM1-DSY', u'TCSCM1-DAT', u'TCSCM1-IT', u'TCSCM1-AS', u'TCSCM1-SPR', u'CDATE3', u'CDATE3STEK', u'TCSCM1-BER', u'TCSCM1', u'TIEMM1DKIA', u'CDATE3-INT', u'CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, TCSCM1-SPRS', u', TCSCM1-TD', u'DPUB3']TIEMM1DKIA

Scheduling staff edited 14 September 2013

CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, [u'TCSCM1-LJD', u'TCSCM1-DSY', u'TCSCM1-DAT', u'TCSCM1-IT', u'TCSCM1-AS', u'TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, SPR', u'CDATE3', u'CDATE3STEK', u'TCSCM1-BER', u'TCSCM1', u'TIEMM1DKIA', u'CDATE3-INT', u'TCSCM1-SPR, S', u'TCSCM1-TD', TIEMM1DKIAu'DPUB3']

Teacher Viggo Kann edited 17 October 2013

Övning, observera salar

Anders övningsgrupp träffas i Q24 kl 13-15. (obs, ändrad sal!) ¶

Marcus övningsgrupp träffas i M32 kl 13-15.¶

Emmas övningsgrupp ställs in och ersätts av en frågestund fredag 18 oktober kl 13-14 i seminarierum 4523 (D-huset, plan 5). Titta på övningsuppgifterna innan du går på frågestunden så att du har något att fråga om. Den som vill kan förstås gå till Anders eller Marcus grupp istället.¶

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013

Accessible to the whole world.

Last changed 2013-12-14 01:11

Tags: None so far.

Feedback News