Föreläsning

Time: Thursday 12 September 2013 at 12:00 - 13:00 2013-09-12T12:00:00 2013-09-12T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2013 adk13

Location: E1

Activity: Lecture

Teachers: Viggo Kann ()

Student groups: CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, TCSCM1-SPR, TCSCM1-TD, TIEMM1DKIA, TKOMK3

Info:

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.

Scheduling staff created event 10 September 2013
Administrator Viggo Kann edited 10 September 2013

OBS! Föreläsningen flyttad från kl 11-12 till kl 12-13 för att en större sal skulle kunna bokas.¶

Scheduling staff edited 14 September 2013

[{'user_name': u'Viggo Kann', 'user_id': u'viggo'}]

[u'DD1352H132']

CDATE3, CDATE3-INT, CDATE3STEK, DPUB3, TCSCM1, TCSCM1-AS, TCSCM1-BER, TCSCM1-DAT, TCSCM1-DSY, TCSCM1-IT, TCSCM1-LJD, TCSCM1-PRS, [u'TCSCM1-LJD', u'TCSCM1-DSY', u'TKOMK3', u'TCSCM1-DAT', u'TCSCM1-IT', u'TCSCM1-AS', u'TCSCM1-SPR', u'CDATE3', u'CDATE3STEK', u'TCSCM1-BER', u'TCSCM1', u'TIEMM1DKIA', u'CDATE3-INT', u'TCSCM1-SPR, S', u'TCSCM1-TD', TIEMM1DKIA, TKOMK3u'DPUB3']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013

Accessible to the whole world.

Last changed 2013-12-14 00:50

Tags: None so far.

Feedback News