20 sökträffar inom Kemi för basår I (HF0023)

Miljölagar, klassificiering och märkning Miljöledningssystemet på KTH Nya farosymboler fr o m 2015-06-01: CMR (får endast beställas efter att en dokumenterad utredning av behovet gjorts): - H350: May cause cancer.- H340: May cause genetic defects.- H360:...
Torsdag 14 januari 2016 kl 08:00 - 12:00
Tisdag 11 augusti 2015 kl 13:00 - 17:00
Grafritande men icke symbolhanterande
Säkerhetsdatablad 3 december 2015
Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används under laborationerna i kurs HF0023: Bariumklorid BTB Koppar Kopparsulfat Magnesium Magnesiumsulfat Natriumhydroxid Natriumklorid Natriumvätekarbonat Salpetersyra Saltsyra Silver Silvernitrat Svavelsyra Zink Z...
Tisdag 9 augusti 2016 kl 13:00 - 17:00
Plats: T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen)
Måndag 10 oktober 2016 kl 08:00 - 10:00
Plats: T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T67
Måndag 28 november 2016 kl 08:00 - 12:00
Plats: T52 (Jean Pictetsalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T6, T62 (Carlssonsalen), T67
Fredag 24 februari 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: T67
Fredag 16 juni 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: T67
Kursutveckling 12 september 2016
Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys samt Kurs-PM. Kursdata & kursanalys Här hittar du vikt...
Kurs-PM (historik) 12 september 2016
Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare Kurs-PM årsvis: 2015 Kemiplanering VT 2015 Kemiplanering HT 2015 2016 Kemiplanering VT 2016 Kemiplanering HT 2016 2017 Kemiplanering VT 2017
Måndag 21 augusti 2017 kl 08:00 - 12:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22
Fredag 15 september 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c
Måndag 16 oktober 2017 kl 08:00 - 10:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, c6dd53c3-b...
Måndag 29 januari 2018 kl 08:00 - 12:00
Plats: 234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925
Fredag 19 januari 2018 kl 10:00 - 12:00
Plats: c00c64ba-7703-42bb-bdcd-4bf722717295
Kursdata & kursanalys 12 september 2016
För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn. Med "---^^---" avses "uppflyttningstecken" Kursomgång Examinator och kursans...
Fredag 25 maj 2018 kl 13:00 - 15:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c
Fredag 23 februari 2018 kl 10:00 - 12:00
Plats: cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18
Feedback Nyheter