21 sökträffar inom Kemi för basår I (HF0023)

VT 2015 16 april 2015
Länk till klassidor: TBASA_AV15 TBASA_BV15
Miljölagar, klassificiering och märkning Miljöledningssystemet på KTH Nya farosymboler fr o m 2015-06-01: CMR (får endast beställas efter att en dokumenterad utredning av behovet gjorts): - H350: May cause cancer.- H340: May cause genetic defects.- H360:...
Torsdag 14 januari 2016 kl 08:00 - 12:00
Tisdag 11 augusti 2015 kl 13:00 - 17:00
Grafritande men icke symbolhanterande
HT 2015 17 augusti 2015
Länk till klassidor: TBASA_FH15 TBASA_GH15 TBASA_IH15
Säkerhetsdatablad 3 december 2015
Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används under laborationerna i kurs HF0023: Bariumklorid BTB Koppar Kopparsulfat Magnesium Magnesiumsulfat Natriumhydroxid Natriumklorid Natriumvätekarbonat Salpetersyra Saltsyra Silver Silvernitrat Svavelsyra Zink Z...
VT 2016 25 april 2016
Länk till klassidor: TBASA_AV16 TBASA_BV16
Tisdag 9 augusti 2016 kl 13:00 - 17:00
Plats: T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen)
HT 2016 11 augusti 2016
Länk till klassidor i Bilda (extramaterial): TBASA_FH16 TBASA_GH16 TBASA_IH16
Måndag 10 oktober 2016 kl 08:00 - 10:00
Plats: T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T67
Måndag 28 november 2016 kl 08:00 - 12:00
Plats: T52 (Jean Pictetsalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T6, T62 (Carlssonsalen), T67
Fredag 24 februari 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: T67
VT 2017 13 januari 2017
Länk till klassidor: TBASA_AV17 TBASA_BV17
Fredag 16 juni 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: T67
Kursutveckling 12 september 2016
Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys samt Kurs-PM. Kursdata & kursanalys Här hittar du vikt...
Kursdata & kursanalys 12 september 2016
För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn. Med "---^^---" avses "uppflyttningstecken" Kursomgång Ex...
Kurs-PM (historik) 12 september 2016
Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Nedan listas tidigare Kurs-PM årsvis: 2015 Kemiplanering VT 2015 Kemiplanering HT 2015 2016 Kemiplanering VT 2016 Kemiplanering HT 2016 2017 Kemiplanering VT 2017
Måndag 21 augusti 2017 kl 08:00 - 12:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22
Fredag 15 september 2017 kl 13:00 - 15:00
Plats: 0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c
Feedback Nyheter