Environmental Science and Work Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen HF1007 ersätts från och med våren 2015 av kursen HF1201 Hållbar utveckling och Ergonomi.

Kursen ersätter båda kurserna HF1007 Miljö och Arbetsvetenskap och HF1200 Miljökunskap men motsvarar samma antal poäng, dvs 6 hp och består av 3,0 hp tentamen och 3,0 hp övningar uppdelat i ÖVN1 och ÖVN2 vilket motsvarar de gamla ÖVN1 och LAB1 som låg i kurserna HF1007 och HF1200.

Du som eventuellt behöver komplettera någon rest i kursen HF1007 kan kontakta kursansvarig för den nya kursen.

Följ den här länken för att komma till den nya kursen.

Välkommen till Hållbar utveckling och Ergonomi!

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News