Environmental Science

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen HF1200 ersätts från och med våren 2015 av kursen HF1201 Hållbar utveckling och Ergonomi.

Kursen ersätter båda kurserna HF1007 Miljö och Arbetsvetenskap och HF1200 Miljökunskap men motsvarar samma antal poäng, dvs 6 hp och består av 3,0 hp tentamen och 3,0 hp övningar uppdelat i ÖVN1 och ÖVN2 vilket motsvarar de gamla ÖVN1 och LAB1 som låg i kurserna HF1007 och HF1200.

Du som eventuellt behöver komplettera någon rest i kursen HF1200 kan kontakta kursansvarig för den nya kursen.

Följ den här länken för att komma till den nya kursen.

Välkommen till Hållbar utveckling och Ergonomi!

 

Teachers

Feedback News