Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 2 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B
Wed 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal A
Thu 4 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B
Week 37 2014 Show in My Schedule
Mon 8 sep 08:00-12:00 Workshop
HT 2014
Exercise
Location: Ka-308

This is an opportunity to ask questions and get help with lab assignments.

Fri 12 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-304
Fri 12 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-304
Fri 12 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-304
Fri 12 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-304
Week 38 2014 Show in My Schedule
Mon 15 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal C
Wed 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B
Fri 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B
Week 39 2014 Show in My Schedule
Tue 23 sep 14:00-18:00 Workshop
HT 2014
Exercise
Location: Ka-308

This is an opportunity to ask questions and get help with lab assignments.

Thu 25 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-210
Thu 25 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-210
Thu 25 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-210
Thu 25 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-210
Fri 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B


Denna föreläsning är flyttad på grund av schemakrock. Ny tid blir tisdag 30/9, besked om klockslag och lokal kommer på kursens sida i KTH Social.

Fri 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal B
Week 40 2014 Show in My Schedule
Tue 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal A
Thu 2 oct 08:00-12:00 Workshop
HT 2014
Exercise
Location: Ka-303

This is an opportunity to ask questions and get help with lab assignments.

Week 41 2014 Show in My Schedule
Mon 6 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-301
Mon 6 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-301
Mon 6 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-301
Mon 6 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-301
Tue 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal A
Wed 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2014
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-Sal C
Week 42 2014 Show in My Schedule
Mon 13 oct 08:00-12:00 Workshop
HT 2014
Exercise
Location: Ka-204

This is an opportunity to ask questions and get help with lab assignments.

Thu 16 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-303
Thu 16 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-303
Thu 16 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-303
Thu 16 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2014
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location: Ka-303
Week 44 2014 Show in My Schedule
Mon 27 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2014
Examination
Location: Ka-204, Ka-205, Ka-210, Ka-303, ...
Wed 29 oct 08:00-12:00 Seminarie 5
HT 2014
Exercise
Location: Ka-204
Wed 29 oct 13:00-17:00 Seminarie 5
HT 2014
Exercise
Location: Ka-204
Feedback News