Hemlab 2 (om cacheminnen) - vi arbetar med att fördela lärare på redovisningstider. Anmälan kommer att öppna senast onsdag 12 november.

Anmälan blir i Daisy och stängs innan det första redovisningstillfället, precis som för hemlab 1.

med vänliga hälsningar, F Lundevall