Technology for Teachers in grades 7-9

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Teknik är det senast införda obligatoriska ämnet i grundskolan och bristen på behöriga lärare är stor. Teknik för lärare åk 7–9 är en fortbildningskurs för utbildade grundskollärare som vill bli behöriga att undervisa i ytterligare ett ämne. Den finansieras via Lärarlyftet, ett fortbildningsprojekt som administreras av Skolverket.

Teknik för lärare omfattar 45 hp och läses på halvfart under tre terminer. Innehållet är både tekniskt och teknikdidaktiskt. Institutionen för lärande vid ITM-skolan ansvarar för kursen, men använder experter från andra skolor och avdelningar för att undervisa i de rent tekniska delkurserna.

Teknik för lärare består av följande delkurser:

  • Introduktion till grundskolans teknikämne (7,5 hp)
  • Design och produktframtagning (7,5 hp)
  • Digital kompetens och programmering - tekniska och didaktiska perspektiv (7,5 hp)
  • Teknik, människa, samhälle och miljö ur ett historiskt perspektiv (7,5 hp)
  • Hållbar utveckling - tekniska och didaktiska perspektiv (7,5 hp)
  • Samhällsbyggnadsteknik (7,5 hp)

Då kursen ingår i Lärarlyftet gäller speciella behörighetsvillkor. Bl.a. måste man ha lärarexamen, vara anställd som lärare och ens skolhuvudman måste medge att man går kursen.

Ansökan görs via webbplatsen antagning.se
I samband med ansökan måste ett intyg om att din arbetsgivare medger deltagandet lämnas in. Detta görs på en särskild blankett som hämtas från Skolverkets informationssida om lärarlyftet.

Mer information

Kontaktperson: Per Norström, perno@kth.se, 08-790 95 24

Teachers

Feedback News