Övning 1

Time: Tuesday 2 September 2014 at 08:00 - 10:00 2014-09-02T08:00:00 2014-09-02T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014

Location: E51

Activity: Exercise

Teachers: Hans Bengt Johansson () , Mikael Hellgren ()

Student groups: CFATE_3, CINEK_EHUI_3

Details (TimeEdit): Övn 1, Varje övning 3 tillfällen, student går på 1 tillfälle

Info:

Övning 1

Scheduling staff created event 14 March 2014
Scheduling staff edited 12 May 2014

Övn 1, Varje övning 3 tillfällen, student går på 1 tillfälle

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Teacher Hans Johansson edited 13 August 2014

Övning 1¶

Teacher Hans Johansson edited 13 August 2014

Övning 1

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-13 19:22

Tags: None so far.

Feedback News