Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2011 Show in My Schedule
Tue 30 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2011, 61095
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Tue 30 aug 17:00-18:00 Föreläsning
HT 2011, 61095
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Wed 31 aug 13:00-15:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Fri 2 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: D1
Note: Flyttat från E52 + E53
Week 36 2011 Show in My Schedule
Tue 6 sep 13:00-18:00 Fältövning
HT 2011, 61095
Field exercise
Wed 7 sep 10:00-12:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Thu 8 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: D32, E34
Week 37 2011 Show in My Schedule
Mon 12 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: D32
Mon 12 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: D32
Tue 13 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: L44
Wed 14 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: L51
Thu 15 sep 13:00-15:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Week 38 2011 Show in My Schedule
Wed 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2011, 61095
Lecture
Location: K2 (K2, Teknikringen 28 )
Fri 23 sep 13:00-15:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Week 39 2011 Show in My Schedule
Mon 26 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2011, 61095
Lecture
Location: L22
Thu 29 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2011, 61095
Lecture
Location: E2
Fri 30 sep 10:00-12:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Week 40 2011 Show in My Schedule
Wed 5 oct 13:00-15:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Fri 7 oct 13:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: Q11
Week 41 2011 Show in My Schedule
Tue 11 oct 10:00-12:00 Inläsningstid
HT 2011, 61095
Note: Inläsningstid
Wed 12 oct 13:00-17:00 Seminarium
HT 2011, 61095
Seminar
Location: V11
Week 42 2011 Show in My Schedule
Wed 19 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2011, 61095
Examination
Location: B22, M23, M24, M31, ...
Feedback News