Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Mon 30 aug 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Tue 31 aug 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q33
Tue 31 aug 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q22, Q33
Wed 1 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Wed 1 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L51, L52
Thu 2 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Thu 2 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: V2
Fri 3 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q34
Fri 3 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V32, V34
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Tue 7 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Tue 7 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L22, L51
Wed 8 sep 09:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert, Raffaello Mariani
Location: V32
Wed 8 sep 13:00-16:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert, Raffaello Mariani
Location: V32
Thu 9 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Thu 9 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V32, V34
Fri 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 08:00-10:00 Fältövning
HT 2021
Field exercise Teachers: Gunnar Tibert
Mon 13 sep 13:00-15:00 Fältövning
HT 2021
Field exercise Teachers: Gunnar Tibert
Tue 14 sep 08:00-10:00 Fältövning
HT 2021
Field exercise Teachers: Gunnar Tibert
Tue 14 sep 10:00-12:00 Fältövning
HT 2021
Field exercise Teachers: Gunnar Tibert
Wed 15 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V21, V32
Wed 15 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: FB53, FB54
Thu 16 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Thu 16 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L51, L52
Fri 17 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Salongen 1, U21
Mon 20 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V21, V32
Mon 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: V2
Wed 22 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Wed 22 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: B21, W25
Thu 23 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Fri 24 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021
Test Teachers: Gunnar Tibert
Location: L21, L22, L31, L41, ...
Mon 27 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Tue 28 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: E51, E52
Tue 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: L1
Wed 29 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V21, V22
Wed 29 sep 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L21, L51
Thu 30 sep 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q31
Thu 30 sep 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: B21, W38
Fri 1 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Osatt, V32
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: E51, E52
Mon 4 oct 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q34
Tue 5 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Osatt, V22
Tue 5 oct 10:00-12:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q22, Q33
Wed 6 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: E51, E52
Wed 6 oct 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: V22, V23
Thu 7 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Gunnar Tibert
Location: L1
Thu 7 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Thu 7 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Gunnar Tibert
Location: V1
Thu 7 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Fri 8 oct 08:00-10:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: Q26, Q36
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Gunnar Tibert
Location: B3
Tue 12 oct 13:00-15:00 Workshop
HT 2021
Workshop Teachers: Gunnar Tibert
Location: L21, L51
Feedback News