News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2020
Scheduling staff created event 11 September at 15:29
 
Scheduling staff created event 11 September at 15:29
 
Scheduling staff created event 11 September at 15:29
 
Scheduling staff created event 11 September at 15:29
 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 17 August at 19:12

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, a229bb4f-812f006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b463-b687-ab91b18092c6734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 11 August at 08:40

Onsdag 23 september 2020 kl 13:00 - 145:00

Scheduling staff edited 17 August at 19:12

FöreläsningWorkshop

46614e9e-c53b-495f-94c2-cf71e934f551006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

FöreläsningWorkshop

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 17 August at 19:12

594d0f4b-7e2b-4056-bf08-7bfa46530393, eb027ec4-a15e-4b1a-b54b-a54e7fc47ed2, edbf6e6a-0b0a-4b3b-85aa-b51cff5e7b882446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 17 August at 19:12

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433ea0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 17 August at 19:12

2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 17 August at 19:12

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

 
Feedback News