Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Tue 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Tue 25 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Wed 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Thu 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Fri 28 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 14 2014 Show in My Schedule
Tue 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 2 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Thu 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Fri 4 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Fri 4 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 15 2014 Show in My Schedule
Tue 8 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Thu 10 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 16 2014 Show in My Schedule
Mon 14 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Tue 15 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 16 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 17 2014 Show in My Schedule
Tue 22 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 23 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Fri 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Week 18 2014 Show in My Schedule
Mon 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Mon 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 19 2014 Show in My Schedule
Tue 6 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 7 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 7 may 10:00-12:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-532, Ka-533, Ka-540
Week 20 2014 Show in My Schedule
Tue 13 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Wed 14 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2014 CINTE1
Lecture
Location Ka-SalE
Thu 15 may 13:00-15:00 Övning
VT 2014 CINTE1
Exercise
Location Ka-533, Ka-539, Ka-540
Week 22 2014 Show in My Schedule
Tue 27 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2014 CINTE1
Examination
Location Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Feedback News