News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2020
Teacher Vladislav Korenivski posted 17 August 2020
 
May 2020
Teacher Vladislav Korenivski posted 26 January 2020
commented 29 May 2020

Hello Professor,

For Spring term 2020 (current semester), What is the last date to take the exam?

 
January 2020
One person like the post
Teacher Vladislav Korenivski posted 7 January 2020
commented 11 January 2020

Hello dear professor Vladislav. I got an email from you about registering now but I am not sure if I understand that or no because I registered this course and going to pass it but these days was very busy over other exams. Please help me have this course.

Teacher commented 12 January 2020

Hej Mitra, I have responded by email to your KTH address. MVH, VK

commented 14 January 2020

Hello Professor

I was enrolled in this course earlier but could not finish.  Do I need to do anything to make sure I am still enrolled?

Thank you!

CM

Teacher commented 14 January 2020

You will need to be re-activated (omregistrerad i Ladok) for the term when you can study - a routine as long as the course is given. VK

commented 14 January 2020

Thank you, in order to reactivate, do I need to take action or is this something that you do?

Teacher commented 14 January 2020

This term, VT2020? Send me a a request by email (vk@kth.se).

 
Teacher Vladislav Korenivski posted 10 January 2020
 
January 2019
One person like the post
Teacher Vladislav Korenivski posted 7 January 2019
 
January 2017
Teacher Vladislav Korenivski posted 7 January 2017
 
Feedback News