Antagning

Enroll flow chart

Antagning

Studenten hittar en kurs som de är intresserade utav att gå på internet. Via antagningen.se skickar studenten in en anmälan till kursen. Våra nätkurser är öppna för anmälan fram tills kursstart om inte information från oss skickas till antagningen.se.

För att studentens anmälan ska bli komplett kan de behöva skicka in betygshandlingar och andra underlag som visar att de har rätt förkunskaper till oss. Detta ska göras så fort som möjligt efter anmälan. Betygshandlingar eller andra papper skickas till Antagningsservice i Östersund: Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

När sista ordinarie anmälningsdag har passerat (se datum på antagning.se, det varierar beroende på vår, sommar eller höstkurs) kan de göra en sen anmälan till de program och kurser som har en välj-knapp. Alla sena anmälningar behandlas i mån av tid. Sen anmälan ingen garanti för att det finns en ledig plats. Det är bara om det finns lediga platser på en utbildning som reserver kan få plats. Förutsättningen är då förstås att de är behöriga.

När det första urvalet är klart får studenten ett mejl där det står att de ska gå in på Mina sidor och läsa sitt antagningsbesked. I antagningsbeskedet med svarskrav ser studenten om han/hon är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om de blivit antagna eller reservplacerade måste de svara för att behålla sin plats.

För att studenten ska kunna se sitt antagningsbesked på webben, måste han/hon ha bekräftat sin identitet, alltså visat att "du är du" genom att använda den aktiveringskod antagningen skickat till studentens folkbokföringsadress. I mejlet antagningen skickar ut ser studenten när sista svarsdag är.

Reserv

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Det är institutionen (kursexpeditionen) som sköter reservantagningen.
Reservantagningen sker oftast direkt efter kursstart (inom 1-2 veckor), reserverna står på väntelista och vi plockar in reserver i turordning. När en reserv blir antagen skicks information om vilka studenter som blivit reservantagna från kursexpeditionen/kursansvarige till reserven via mejl.

Registrering

Studenter som är antagna och tackat JA till en studieplats får information om hur de skapar ett kurskonto samt en registreringskod (enrollement key) genom ett personligt mail.

Kursregistrering i LADOK sker löpande. För att bli kursregistrerad krävs det att studenten är antagen till kursen (se ovan), att kursomgången han/hon är antagen till har startat samt att studenten har varit aktiv i kursen. (Aktiv innebär att han/hon har skapat ett kurskonto samt "enrolled" i kursen med en omgångsspecifik kurskod.) Studenten måste räkna med att det tar 1-3 veckor att få kursregistreringen inrapporterad, från det att kursomgången har startat och de har varit aktiva i kursen. Om du inte blir kursregistrerad den termin du blev antagen till kursen måste du göra en formell anmälan igen.

Registrering av betyg sker löpande. Momentdatumet (examinationsdatum) sätts till rapporteringsdatum, det datum då Examinator skickar ut informationen till kursexpeditionen och behöver inte motsvara exakt det datum studenten skickade in momentet i plattformen. För att momenten ska kunna rapporteras in krävs det att studenten har blivit antagen och kursregistrerad. Blir studenten klar före kursregistrering skett, blir momentdatumet istället det datum då de blir registrerade. Registrering av poäng sker manuellt av kursexpeditionen.

Kontakt

Anmälan:
antagning.se | universityadmissions.se

Antagningsgruppen på KTH:
E-post: info@kth.se
Tel: 08-790 94 40 (mån 13-14, tis-tors 10.00-11.00)

Kursregistrering, examination, andra frågor:
E-post: teacher

Feedback News