Post archive

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

If you cannot find a post here, it may belong to non-selected course rounds/ groups.

August 2020

17 August 16.20Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
17/8: reg-info emailed to those admitted. Reservantagning (if any) ~1/9.

January 2020

26 January 09.33Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
VT20: regular admission ended, course is full - no reserve call-in.

10 January 10.22Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
VT2020: registration emails have been sent to those admitted Jan'10; obs! to the email address on record at ...

07 January 12.37Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
HT2020: registration email will be sent to those admitted around Jan'10.

January 2019

07 January 15.46Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
VT2019: course starts 14 Jan; reg-info will be emailed to those admitted around this date.

January 2017

07 January 15.54Vladislav Korenivski (Teacher)Accessible to the whole world
Registration information for VT17 will be sent by email to those on the enrollment list on/around Jan'9. ...

Feedback News