Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
1st/2nd CycleLogged in users2019-10-03
COVID-19 & teachingLogged in users2020-05-08
CST coursesLogged in users2018-08-30
Course evaluationsLogged in users2019-10-03
Course responsibleLogged in users2020-02-27
Course scheduling (schemaunderlag)Logged in users2019-06-20
Course syllabus and assessmentLogged in users2020-02-28
Creating a new courseLogged in users2019-10-29
GETTING STARTEDEveryone2019-10-09
GRU codes for costsLogged in users2019-09-24
Important linksLogged in users2020-06-24
KTH IT support and toolsLogged in users2018-11-08
Master thesesLogged in users2020-06-26
Master thesis supervisorLogged in users2019-10-08
Miscellaneous linksLogged in users2018-08-30
PhD coursesLogged in users2019-10-03
PhD studentLogged in users2019-10-10
PhD supervisorLogged in users2019-10-10
Teaching assistantsEveryone2020-04-21
Teaching meetingsLogged in users2019-10-03
Your Pedagogical DevelopmentLogged in users2019-10-09
Your teaching dutiesLogged in users2019-10-08

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Reporting and updating Ladok resultsLogged in users2020-05-21
Feedback News