Program

Program för nätverksträffen 2019 för Sveriges ingenjörsutbildningar i data/IT/medieteknik, Stockholm, KTH

Slutlig version 2019-10-21. För dokumentation av programpunkterna, se dokumentationssidan.

Måndag 21 oktober

Enklast kommer man till KTH med tunnelbana från T-centralen mot Mörby centrum, 5 minuter. Stig av vid station Tekniska Högskolan, södra uppgången. När man kommer upp till gatan ser man Osquars backe 2 rakt fram (huset med KTH-kransen) och Valhallavägen 79 till höger, på andra sidan Drottning Kristinas väg.

Här är en KTH-karta.

Den som anländer till KTH tidigt kan lämna sitt bagage i Servicecentret, Osquars backe 2, plan 4.

11:45 Avprickning (Restauranglabbet, OpenLab, Valhallavägen 79, 1 trappa till vänster - The Room)

12:00 Lunch (Restauranglabbet,  OpenLab, Valhallavägen 79, 1 trappa till vänster - The Room)

13:00 Välkommen (sal E1, Osquars backe 2, plan 2, ingångsplanet)

13:15 Framtidens ingenjörer (sal E1)
Per Jacobsson, KTH, författare till Den bildade ingenjören, 
Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen

14:10 Gruppdiskussioner om framtidens ingenjörer i sex grupper, se gruppindelning i deltagarlistan

Är ingenjörsrollen på väg att förändras inom data/IT/media och i så fall hur? Vilka kompetenser tror vi att framtidens ingenjörer bör ha och hur ska utbildningarna förse dem med dessa? Vad ska då tas bort?

Redovisning i ett gemensamt Googledokument.

Grupp 1 är i främre delen av sal E1.
Grupp 2 är i bakre delen av sal E1.
Grupp 3 är i seminarierum 1439 (Röda rummet, plan 4, förbi servicecentret).
Grupp 4 är i seminarierum 1440 (Nadabiblioteket, plan 4, förbi servicecentret).
Grupp 5 är i seminarierum 1448 (dörr i trapphuset, plan 4).
Grupp 6 är i seminarierum 1537 (plan 5, till höger efter låsta dubbeldörren från trapphuset).

15:00 Fika (sal E1)
Studentlitteratur har bokbord

15:30 Om promenadseminarier (sal E1)
Olle Bälter, KTH

15:50 Introduktion till promenadämnen

  • Medieteknikterminologi (Roberto Bresin)
  • Ladok (Ulrika Hallstrand)
  • Genomströmning (Monika Lundell)
  • Hur får vi studenterna att reflektera över jämställdhet och likabehandling? (Viggo Kann)
  • ML & Säkerhet allt viktigare, men vad ska då bort? (Örjan Ekeberg)

16:00 Promenadseminarium förbi Middla Interaction Lab och Klocktornet

16:50 Återsamlingar med redovisning i promenadgrupperna

17:00 Ledigt. Sal E1 är öppen för den som vill jobba eller prata med andra

18:00 Mingel i Reaktorhallen R1, "Vetenskapens katedral", Drottning Kristinas väg 51
(Ingen mobiltäckning i R1, däremot finns Eduroam)

19:00 Middag Reaktorhallen R1Drottning Kristinas väg 51 
OBS! Insläppet till R1 är endast öppet 18:00-19:00. Klockan 19:00 låses ingången.
Gunnar Julin, director musices emeritus vid KTH, demonstrerar Skandiabiografens Wurlitzerorgel från 1926

Tisdag 22 oktober

9:00 Examensarbeten (sal E1, Osquars backe 2, plan 2, ingångsplanet)
Vi delar erfarenheter och tips. Hemläxa är att ta reda på vad genomströmningen är på exjobben för ditt närmaste utbildningsprogram.

10:00 Parallella sessioner/diskussioner, inledning

10:10 Fika, man tar med fikat till den session man vill gå till

  • E1: nätverket framöver (Viggo Kann)
  • E1: sammanhållen civilingenjörsutbildning eller 3+2 (Peter Sjödin)
  • 1439, plan 4: särskild behörighet på kurs (Monika Lundell)
  • 1440, plan 4: integration av miljö och hållbar utveckling i programmet (Markus Hidell)
  • 1448, plan 4: datorsalar, utformning och användning (Roberto Bresin)
  • 1537, plan 5: utbildningsplaner, flexibilitet och rättssäkerhet (Örjan Ekeberg)

11:30 Avslutande samling, sessionsgruppen nätverket framöver rapporterar

11:45 Promenad till Kungl. MusikhögskolanValhallavägen 105

12:00 Demo på Kungl. MusikhögskolanLilla salen (Henrik Frisk, KMH, och Roberto Bresin, KTH)

12:45 Lunch KMH Oktav

14:00 Slut

Stort tack till institutionen för datavetenskap på KTH som sponsrar fika och mat vid nätverksträffen 2019.

Feedback News