DD3316 Robotics, Reading Group 6.0 credits

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This is a bi-weekly reading group of the Robotics, Perception and Learning Lab at CSC, KTH, covering state-of-the-art methods in robotics. We meet on Mondays at 15:00.

The reading group started on April 24th at 15:00, in room 523 (Teknikringen 14).

We alaways welcome paper suggestions to decide which paper to read! If you want to suggest papers, feel free to edit the paper suggestions page or contact Ioanna

The official page for the course is found here: DD3316. The requirement for obtaining the credits (for PhD students only) is to attend at least 24 sessions, actively participate in every meeting with questions or comments and present a paper at least two times.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News