News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['CMEDT_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1', 'CTMAMEDT_1', 'TITEH_TIBYH_1', 'CTFYS_1', 'CTMAT_1', 'TIBYPH_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Torsdag 10 september 2020 kl 15:00 - 176:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['TITEH_CTFYS_1', 'TIBYH_1', 'CMEDTMAT_1', 'TIBYHCMEDT_1', 'CTFYSTBYPH_1', 'CTMAT_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CTFYSTIBYH_1', 'TITEH_TIBYH_1', 'CTMAT_1', 'CMEDTTFYS_1', 'TBYPH_1', 'TITEH_TIBYCMEDT_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67483758167

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CMEDT_1', 'TIBYH_1', 'TITEH_TIBYPH_1', 'CTMAT_1', 'CTFYS_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1', 'CMEDTTFYS_1']

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 21:01
Scheduling staff edited 30 May at 05:00

Information inför VT21

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:50
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:16
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['CMAST_ITSYETE_1', 'CDATEMEDT_1', 'TIBYH_ABYI_1', 'CLGYMCMAST_ITSY_1', 'CMASTDEPR_1', 'TIBYH_ANL_1', 'CMETETBYPH_1', 'TIBYH_PBEOHUPK_1', 'CMEDTE_CPS_1', 'CLGYM_1', 'TIBYH_HUPKPBEO_1', 'CENMITFYS_1', 'TIBYH_FUIS_1', 'CMETE_CPSAST_1', 'TIBYPH_1', 'CTFYSABYI_1', 'CDEPRENMI_1', 'TIBYH_1', 'CDATE_1']

 
Administrator Eva Lassander posted 28 May at 09:00

Administrator Eva Lassander changed the permissions 28 May at 09:00

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
April 2020
Administrator Anna Ekström posted 27 April at 10:00
 
Administrator Anna Ekström posted 22 April at 13:16
 
Administrator Anna Ekström posted 21 April at 08:17
Administrator Anna Ekström edited 21 April at 08:18

Behöver du hjälp med ditt CV eller personliga brev?

Tid: Fr 2020-04-24 kl 12.00 - 14.00 - Drop in

Föreläsare: Central studie- och karriärvägledning

Plats: Zoom

Har du börjat fundera på nästa steg efter din utbildning och behöver någon att prata med om det?

Vi kommer att skicka en Zoom inbjudan med en specifik tid på torsdagen den 23/4. Tiden kommer att vara mellan 12.00 - 14.00 på fredagen den 24/4. Mötet kommer att vara max 30 minuter långt. Blir vi fullbokade kontaktar vi dig och erbjuder dig en annan tid.

För mer inforamtion och hur du anmäler dig hittar du via denna här.länk ; https://www.kth.se/student/framtid/karriar/kalender/drop-in-1.945548?date=2020-04-24&orgdate=2020-04-21&length=1&orglength=0 .

Välkommen med en anmälan!

Administrator Anna Ekström changed the permissions 22 April at 13:11

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
Administrator Anna Ekström posted 17 April at 16:18
Administrator Anna Ekström edited 17 April at 16:20

Din väg till första jobbet som ingenjör

Sveriges Ingenjörer ger en föreläsning om dina möjligheter på arbetsmarknaden som ingenjörsstudent och vad du behöver ha koll på när du söker ditt första ingenjörsjobb, under rekryteringsproccesen och när du får det första jobbet.

Vad innebär den svenska modellen och vad behöver jag tänka på när jag skriver på mitt första anställningskontrakt som ingenjör?

Tid: To 2020-04-23 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Sveriges ingenjörer

Plats: Zoom

För mer information och anmälan; https://www.kth.se/student/framtid/karriar/kalender/din-vag-till-forsta-jobbet-som-ingenjor-1.949046?date=2020-04-23&orgdate=2020-04-17&length=1&orglength=0

Your pathfinder to your first job as an engineer

What is the "Swedish model" and what do I need to think about when I sign my first contract as an engineer?

Time: Thu 2020-04-23 12.15 - 13.00

Lecturer: The Swedish Association of Graduate Engineers (Sveriges ingenjörer)

Location: Zoom

The Swedish Association of Graduate Engineers gives you a presentation about your opportunities as an engineer student and what you have to remember when applying for your first engineering job, during the recruitment process and when you get your first job.

For more information; https://www.kth.se/student/framtid/karriar/kalender/din-vag-till-forsta-jobbet-som-ingenjor-1.949046?date=2020-04-23&orgdate=2020-04-17&length=1&orglength=0

Your pathfinder to your first job as an engineer What is the "Swedish model" and what do I need to think about when I sign my first contract as an engineer?¶ Time: Thu 2020-04-23 12.15 - 13.00¶ Lecturer: The Swedish Association of Graduate Engineers (Sveriges ingenjörer)¶ Location: Zoom¶ The Swedish Association of Graduate Engineers gives you a presentation about your opportunities as an engineer student and what you have to remember when applying for your first engineering job, during the recruitment process and when you get your first job.¶

Administrator Anna Ekström changed the permissions 22 April at 13:10

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
Administrator Anna Ekström posted 22 April at 13:04

Administrator Anna Ekström changed the permissions 22 April at 13:10

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
Feedback News