Masterval för civilingenjörsstudenter i elektroteknik

Civilingenjörsstudenter inom elektroteknik som påbörjar ett masterprogram hösten 2020, kan välja bland ett flertal program. Alla program med garantiplats leder till en civilingenjörsexamen i elektroteknik och en masterexamen.

Masterprogram med garantiplats

På följande program har du en garantiplats när du läser på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Dessa program kan väljas i sökomgången som är öppen 1-15 maj, via antagning.se.

Masterprogram utan garantiplats

På följande program har du inte en garantiplats när du läser på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Dessa program har sökomgångar som ligger tidigt på året. Datum för ansökan finns länkat i programbeskrivningen.

Beskrivning av masterprogrammetKurslista och periodindelning
Innovativ energiteknik / Energy Innovation
  • Spår: Smarta elektriska nätverk och system
Innovativ energiteknik / Energy Innovation
  • Spår: Smarta elektriska nätverk och system
ICT Innovation
  • Spår: Inbyggda system
  • Spår: Visuell databehandling och kommunikation
ICT Innovation
  • Spår: Inbyggda system
  • Spår: Visuell databehandling och kommunikation

Behörighet för att läsa på masternivå

Behörighetskravet för antagning till masterprogram för studenter antagna före HT18 är 150 hp inkl. 15 hp KEX, varav 110 hp från år 1-2.

Behörighetskravet för antagning till masterprogram för studenter antagna fr.o.m. HT18 är 165 hp inkl. 15 hp KEX, varav 110 hp från år 1-2.

Förkunskapskrav och rekommenderade kurser

De olika masterprogrammen har olika förkunskapskrav. För vissa program finns det obligatoriska kurser som du måste läsa för att kunna bli antagen. Det kan vara kurser som du behöver välja som en valfri kurs på CELTE, de är alltså inte obligatoriska under dina första tre år. Det finns också rekommenderade kurser – vilket är kurser som kan krävas för vissa spår eller fördjupningar inom masterprogrammet. Det kan också vara kurser som kommer att underlätta studierna. Tänk på att även kurser inom programmet  har förkunskapskrav, vilket kan betyda att du kan bli nekad att läsa en kurs för att du saknar rätt förkunskaper. Du hittar listan över behörighetskrav här.

Master inom huvudområdet elektroteknik

Ett alternativ till att läsa ett mastersprogram är att läsa master inom huvudområdet elektroteknik. Då är det krav på 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå, varav minst 60 hp (inklusive 30 hp examensarbete) med fördjupning inom elektroteknik. Ansökan med kurser lämnas till  utbildningskansliet för godkännande av grundutbildningsansvarig mellan 1-15 maj.

Ansökan Master inom huvudområde elektroteknik.docx

Kontakt

Om du vill ha hjälp att fatta beslut är du välkommen att kontakta studievägledningen. Du kan boka en tid för enskilt samtal eller komma förbi på drop-in.

Studievägled

För ämnesfrågor eller specifika frågor om masterprogrammen är du välkommen att kontakta programansvarig på respektive masterprogram.

ProgramProgramansvarig
Elektroteknik 300 hp Joakim Jaldén, lektor Profil 
Elektromagnetism, fusion och rymdteknik Oscar Quevedo Teruel, universitetslektor bitr Profil
Elkraftteknik Patrik Hilber,  
Systemteknik och robotik Petter Ögren, petter@kth.seProfil
Information och nätverksteknologi Mats Bengtsson, professor Profil
Innovativ energiteknik, Spår: smarta elektriska nätverk och system (SENS) Hans Edin, professor  Profil
Inbyggda system Zhonghai Lu, professor  Profil
Nanoteknik Mattias Hammar, professor  Profil
Medicinsk teknik Massimiliano Colarieti Tosti , universitetslektor mct@kth.se
Teknisk fysik Magnus Andersson, universitetslektor, magnusan@kth.seProfil
Maskininlärning Josephine Sullivan, universitetslektor, Profil
ICT Innovation Erik Aurell , Professor, eaurell@csc.kth.seProfil

Feedback News