Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examensarbete

Denna information vänder sig till dig som går i åk 3 och ska göra kandidatexamensarbete eller examensarbete för högskoleingenjörsexamen. 

Om examensarbetet (grundnivå, 15 hp)

Du kan som tidigast påbörja examensarbetet under den avslutande terminen på ditt program. Observera att examensarbetskursen för grundnivå (15 hp) ges tre gånger per år; period 1, 3 och 4. Det är svårt att påbörja examensarbetet i period 2 då det är brist på opponenter. Behörighetskravet för att få påbörja examensarbetet finns angivet i kursplanen för examensarbetskursen. 

Examensarbetet utgör en del av en ämnesfördjupning och det innebär att examensarbetet i normalfallet ska genomföras inom den ämnesfördjupning som du förberetts för.

Examensarbetet kan utföras inom en institution eller på ett företag. Examensarbetet kan även utföras utomlands. Examensarbetet kan genomföras individuellt eller tillsammans med en annan student.

Examensarbete vid annan skola inom KTH

Om du önskar utföra examensarbete på annan skola inom KTH ska detta godkännas av programansvarig. Om examensarbetet görs vid annan skola på KTH än Skolan för elektroteknik och datavetenskap måste du följa den skolans rutiner. Examinator tillhandahålls i sådana fall vid den andra skolan.

Examensarbete utomlands

Om examensarbetet utförs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands måste du följa det lärosätets rutiner. Du har examinator där och tillgodoräknar dig kursen vid EECS-skolan. Observera att du behöver diskutera ämnet och få det godkänt av programansvarig för ditt utbildningsprogram innan du påbörjar arbetet för att försäkra dig om att du kan få tillgodoräkna kursen.

Om du gör ditt examensarbete vid EECS-skolan KTH men ska göra arbetet vid annat lärosäte, följer du EECS-skolans rutiner, har examinator vid EECS-skolan KTH och handledare vid det andra lärosätet. För vissa utbildningsprogram som till exempel dubbeldiplom ska det även finnas examinator vid andra lärosätet.

Återuppta underkänt examensarbete

Om du får betyget ”F” på ditt examensarbete av någon orsak, t ex såsom ej slutfört examensarbetet inom utsatt tid, 1 år, eller bristande kvalitet, måste du göra om examensarbetet och utföra ett nytt examensarbetsprojektet. Detta nya examensarbete måste tydligt skilja sig från det tidigare underkända examensarbetsprojektet. Delar från det redan genomförda projektet kan, om möjligt, återanvändas i det nya examensprojektet, såsom litteraturstudien samt forskningsmetoder och metodologier, men det måste i så fall göras i samråd med din examinator.

Observera att vid betyg ”F” på examensarbete, ska omregistrering göras på samma exjobbskod fastän ett nytt projekt påbörjas.

Centrum för akademiskt skrivande & retorik

Vid Centrum för akademiskt skrivande och retorik får studenter på alla utbildningsnivåer hjälp med att förbättra sina texter och muntliga presentationer.

Centrum för akademiskt skrivande & retorik