Kurskoder

Val av betygsskala

Studenter som påbörjat studier vid KTH t o m 2015-06-30 kan välja betygsskala Pass/Fail eller A-F. Men observera att när registrering av examensarbete har gjorts går det inte att byta i efterhand. Således går det inte att ångra val av betygsskala.

Kurskoder med betygsskala Pass/Fail (gäller studenter antagna fr o m 2015-07-01)

Kod Benämning Program Huvudområde Teknikområde Examen
II142X Examensarbete inom datateknik TIDAB Teknik Datateknik Högskoleingenjör
IL142X Examensarbete inom elektronik och datorteknik TIEDB Teknik Elektronik och datorteknik Högskoleingenjör
IA150X Examensarbete inom informationsteknik CINTE Teknik Teknologie kandidat
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik TCOMK Teknik Teknologie kandidat

Kurskoder med betygsskala A-F (gäller studenter antagna t o m 2015-06-30)

Kod Benämning Program Huvudområde Teknikområde Examen
II122X Examensarbete inom datateknik TIDAB Teknik Datateknik Högskoleingenjör
IL122X Examensarbete inom elektronik och datorteknik TIEDB Teknik Elektronik och datorteknik Högskoleingenjör
II123X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik CINTE, TCOMK Teknik Teknologie kandidat

Feedback News