News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2022
Scheduling staff created event 2 May at 12:29
 
February 2022
Anders Sjögren posted 23 February at 10:55
 
December 2021
Anders Sjögren posted 22 December 2021
 
Anders Sjögren posted 12 December 2021
 
November 2021
Anders Sjögren posted 12 November 2021
Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande:

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande: (Google, IBM m fl har liknande "molnplattformar)

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

commented 18 November 2021

Ramverk för att konstruera "Webbapplikationer"

Angular är ett sådant ramverk. Här finns en gratisbok om detta, se nedan.

(Min kritik mot boken är att det saknas försök att på ett abstrakt sätt försöka modellera ramverkets arkitektur, design, och tillämpning både statiskt och dynamiskt i syfte att konceptuellt, tydligt och enkelt förklara viktiga grundprinciper i just arkitektur och design. Kanske ett examensarbete för TIDAB-student att tillföra detta? För en dataingenjör är ju detta, d v s "modellering", ett examensmål ;-)

The Angular Mini-Book

by Matt Raible

The Angular Mini-Book is a guide to getting started with Angular. You'll learn how to develop a bare-bones application, test it, and deploy it, how to integrate Angular with Spring Boot, and more.

Download Now

commented 18 November 2021

Google Cloud Learn

Det finns förstås också Google Cloud Learn. Här är ett event den 9:e december 2021 (för Europa), se länk

mvh Anders

 
Scheduling staff created event 1 November 2021
Scheduling staff edited 12 November 2021

['TIVNMDAB_DDNB_1', 'TIEDBEBSM_1', 'TIVNM_AUSYCLNS_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TEBSM_INPFEL_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_DPU2B_3', 'TIVNM_HCID_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIVNM_DASC_1', 'TIEDB_2', 'TSEDM_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPUB_1AUSM_1', 'TIVNM_VCCN_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIDAB_DPUB_1', 'TNTEM_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TIVNM_INSY_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TIEDB_2', 'TIVNM_CLNIDMTK_1', 'TNTEM_NTEACOMM_TRN_1', 'TIDAB_3', 'TIDADDNB_23', 'TIDAB_DPUB_22_3', 'TIVNM_INSYCLNI_1', 'TIDAB_DDNBVNM_VCCO_1', 'TEBSM_INSRPF_1', 'TEBSM_1', 'TCOMM_TRN_1IDAB_3', 'TCOMK_2', 'CINTE_13', 'TIVNM_ICSEDM_PVT_1', 'TSEDM_PVTCOMM_SMK_1', 'TCOMK_3', 'TIDAB_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIVNM_VCCOHCID_1', 'TIVNM_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TCOMK_31', 'TSEDM_DASC_1', 'TIVNM_CLNSHCIN_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TCOMK_1', 'CINTE_32', 'TEBSM_INMV_1', 'TIVNM_VCCNDASC_1', 'TNTEM_1', 'TIVNM_HCIN_1', 'TCOMM_ITE_1', 'CINTE_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TIVNM_DMTK_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TIVNM_AUSM_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TIVNM_INSMIEDB_3', 'TNTEM_NTEB_1', 'TIDAB_DPUB_2', 'CINTE_2', 'TIVNM_AUSY_1', 'TCOMM_1', 'CINTE_1', 'TIVNM_INSM_1', 'TSEDM_1', 'TNTEM_NTEA_1']

Scheduling staff edited 13 November 2021

['TIDAB_DDNB_1', 'TEBSM_1', 'TIVNM_CLNS_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TIEDB_1', 'TIDAB_DPUB_3VNM_VCCO_1', 'TIEDB_2', 'CINTE_1', 'TCOMM_TRN_1', 'TIVNM_CLNI_1', 'TIVNM_AUSMCLNS_1', 'TIVNM_VCCN_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIDAB_DPUB_1', 'TNTEMEBSM_INMV_1', 'CINTE_3', 'TCOMM_SMK_1', 'TIVNM_DASC_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TIVNM_INSYNTEM_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TIEDB_2DAB_DPU2_3', 'TIVNM_DMTKASE_1', 'TCOMM_TRIVNM_HCIN_1', 'TIDAB_DDNBSAIN_3', 'TIDAB_DPU2_32', 'TIVNM_CLNIHCID_1', 'TIVNM_VCCO_1', 'TEBSM_INPF_1DAB_DDNB_3', 'TIDAB_3DPUB_2', 'TCOMK_21', 'CITNTE_3', 'TSEDM_PVT_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TCOMK_3M_NTEA_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'CINTE_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_SAIN_3VNM_DMTK_1', 'TIVNM_HCIDAUSY_1', 'TIVNM_1', 'TCOMM_ITE_1DAB_DPUB_1', 'TIDAB_3', 'TCOMK_12', 'TSEDM_DASCPVT_1', 'TIVNM_HCIN_1', 'TIDAB_2', 'TEBSM_INMV_1COMM_ITE_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TIVNM_DASCAUSM_1', 'TISEDB_3', 'TNTEM_NTEBM_1', 'TCOMK_3', 'TIVNM_INSM_1', 'TIDAB_DPUDNB_2', 'CINTE_2TCOMM_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_AUINSY_1', 'TCOMM_1', 'CINTE_1', 'TIVNM_INIEDB_3', 'TEBSM_1', 'TSEDMIDAB_1', 'TNTEM_NTEAEBSM_INPF_1']

Scheduling staff edited 24 November 2021

['TIVNM_VCCO_1', 'TIEDB_2', 'CINTE_1', 'TCOMM_TRNCOMK_2', 'TIDAB_3', 'TIDAB_2', 'TIVNM_CLNI_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_CLNIDASC_1', 'TIVNM_CLNSHCIN_1', 'TIVNM_VCCNDMTK_1', 'TEBSM_INMVIDAB_DPUB_1', 'TIVNM_AUSM_1', 'CITNTE_3M_1', 'TCOMM_SMKIVNM_ICT_1', 'TIVNM_DASCINSY_1', 'TIVNM_ICTVCCO_1', 'TEBSM_INSR_1COMK_3', 'TCINTEM_1', 'TIVNM_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIVNM_DASEEBSM_INEL_1', 'TIEDB_2', 'TIDAB_1', 'TIVNM_HCIND_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIDAB_2VNM_INSM_1', 'TIVNM_HCIDVCCN_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TIDAB_DPUB_2', 'TCOMK_1', 'TNTEM_NTEAVNM_DASE_1', 'TSEDM_1', 'TEBSM_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TNTEM_NTEBA_1', 'CINTE_2', 'TEBSM_INELTIDAB_DPU2_3', 'TCOMM_1', 'TIEDB_13', 'TIVNM_DMTK_1', 'TIVNM_AUSY_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'TIDAB_3', 'TCOMK_2', 'TSEDM_PVTCLNS_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TEBSM_INSR_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TSEDM_DASC_1CINTE_2', 'TIDAB_DPUB_32', 'TIVNM_AUSM_1', 'TSEDM_1', 'TCOMK_3', 'TIVNM_INSM_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TCOMM_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_INSYCOMM_TRN_1', 'TIVNM_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'CINTE_3', 'TSEDM_DASC_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TISEDB_3M_PVT_1', 'TEBSMCOMK_1', 'TIEDAB_1', 'TEBSM_INPFIVNM_AUSY_1']

 
October 2021
Anders Sjögren posted 4 October 2021
 
September 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 7 May 2021

['CINMETE_23', 'CMEINTE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'TIEDBCINTE_2', 'CINTE_3TIEDB_2']

Scheduling staff edited 8 May 2021

['CMEINTE_32', 'CINMETE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'CINTETIEDB_2', 'TIEDB_2CINTE_3']

Scheduling staff edited 29 September 2021

Information om utbytesstudier - https://kth-se.zoom.us/j/61487438223

['CINTE_23', 'CMETE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'TIEDAB_2', 'CINTE_32', 'TIEDB_2']

Scheduling staff edited 1 October 2021

['CINTE_3', 'CMETE_3', 'CMETE_2', 'TIDAB_2', 'CINTE_2', 'CINTE_3', 'CMETE_3', 'TIEDB_2']

Scheduling staff edited 8 October 2021

['CMETE_2', 'TIDATIEDB_2', 'CINTE_23', 'CINTE_32', 'CMETE_3', 'TIEDBDAB_2', 'CMETE_2']

Scheduling staff edited 25 October 2021

['TIEDB_2CINTE_3', 'CINMETE_3', 'CINTE_2', 'CMETE_3TIDAB_2', 'TIEDAB_2', 'CMETE_2']

Scheduling staff edited 29 October 2021

['CINTE_32', 'CMETE_32', 'CINTETIDAB_2', 'TIDAB_2CINTE_3', 'TIEDB_2', 'CMETE_23']

 
Anders Sjögren posted 16 September 2021
 
Feedback News