Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

September 2022
Administrator Johan Montelius posted 5 September 2022
 
February 2022
Anders Sjögren posted 23 February 2022
 
December 2021
Anders Sjögren posted 22 December 2021
 
Anders Sjögren posted 12 December 2021
 
November 2021
Anders Sjögren posted 12 November 2021
Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande:

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande: (Google, IBM m fl har liknande "molnplattformar)

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

commented 18 November 2021

Ramverk för att konstruera "Webbapplikationer"

Angular är ett sådant ramverk. Här finns en gratisbok om detta, se nedan.

(Min kritik mot boken är att det saknas försök att på ett abstrakt sätt försöka modellera ramverkets arkitektur, design, och tillämpning både statiskt och dynamiskt i syfte att konceptuellt, tydligt och enkelt förklara viktiga grundprinciper i just arkitektur och design. Kanske ett examensarbete för TIDAB-student att tillföra detta? För en dataingenjör är ju detta, d v s "modellering", ett examensmål ;-)

The Angular Mini-Book

by Matt Raible

The Angular Mini-Book is a guide to getting started with Angular. You'll learn how to develop a bare-bones application, test it, and deploy it, how to integrate Angular with Spring Boot, and more.

Download Now

commented 18 November 2021

Google Cloud Learn

Det finns förstås också Google Cloud Learn. Här är ett event den 9:e december 2021 (för Europa), se länk

mvh Anders

 
October 2021
Anders Sjögren posted 4 October 2021
 
September 2021
Anders Sjögren posted 16 September 2021
 
August 2021
Administrator Anders Sjögren posted 26 August 2021
Administrator Anders Sjögren edited 26 August 2021

ACM - en erkänd organisation inom "Computing as a Science and Profession" Det är gratis att få deras nyhetsbrev, anmälan se länk.

Det senaste som kom till mig var en artikel om jämförelse av "strängar" (string) vid programmering, se länk och länk

 
Administrator Anders Sjögren posted 24 August 2021
Administrator Anders Sjögren edited 24 August 2021

Valbar kurs P1 - ett tips You are welcome to register for the course ID1219 i Software Evolution and Maintenance. It starts on August 30 and it is part time. It is a nice continuation of IV1303 and II1302.

Almost 90% of your future work will deal with evolution and maintenance. So, you will make a very wise choice by choosing this course. The link to the course is:

https://www.kth.se/student/kurser/kurs/ID1219