Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skapa omslag till examensarbete

Omslag

Alla examensarbeten ska ha ett omslag som du själv skapar via KTH:s verktyg som återfinns på länken nedan

Skapa omslag till examensarbete.

Tänk på

När det gäller uppgifterna som ska anges i formuläret är följande alternativ de vanligaste.

Examensarbetets nivå och poäng: Examensarbete, grundnivå (15 hp)

Examen: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen (tänk på att kandidatexamen och högskoleingejörsexamen ger variationer i ämnesområdet)

Huvud-, teknik- eller ämnesområde för din examen, Kandidatexamen: Teknik

Huvud-, teknik- eller ämnesområde för din examen, Högskoleingenjörsexamen: Datateknik eller Elektronik och datorteknik

Fyll i samtliga uppgifter vad gäller: Titel, Författare, Skola (Skolan för elektroteknik och datavetenskap) och År.  Fyll inte i TRITA, ISSN eller ISRN.