Utställning och mässa för att hitta Exjobbsuppgift!
I Electrum 13 oktober 2021

Är du på gång och planerar för ditt kommande examensarbete? Här ges ett tillfälle att e v hitta uppdrag.

Se vidare information på följande länk