Läsa valfri/valbar kurs vid annan högskola/universitet än KTH under våren 2022?

I TIDAB-programmet finns utrymme att läsa 15hp som helt fritt valbara kurser. Kravet är att det är högskolekurser och att innehållet i kurserna inte överlappar med innehållet i någon obligatorisk kurs eller någon annan kurs som kommer att finnas med i din examenslista av kurser (som skall vara 180+ hp).

Flera universitet i Sverige ger dessutom kurser på distans.

Sista ansökningsdag till kurser på andra universitet än KTH och inför vårterminen 2022 är den 15 oktober 2021. Ansökan görs via antagning.se .

(anmälan till kurser på KTH, som programstudent, och våren 2022 brukar ha deadline kring 15 november)

mvh Anders