Till innehåll på sidan

Senseable Stockholm Lab (SSL)

Senseable Stockholm Lab är ett samarbete mellan KTH (Kungliga Tekniska högskolan), MIT (Massachusetts Institute of Technology), och Stockholms stad. Tillsammans sammanför vi banbrytande forskning om städer, IoT och AI.

I samarbetet Senseable Stockholm Lab är målet att bättre förstå stadsvetenskapen för att skapa en bättre urban upplevelse och infrastruktur, för människor, institutioner och natur. Som ett resultat kommer vi att ha tillgång till en portfölj med öppna applikationsprogrammerings-gränssnitt (API:er) som kan engagera deltagare skapa ett Senseable Stockholm.

Vår division och SSL samarbetar i olika projekt inom stad segregering, rörlighet och sensing city.

Klicka här om du vill veta mer om SSL.

Läs mer om våra aktuella forskningsprojekt och studier under ​​​​​​​Projekt. ​​​​​​​

SSL loggor
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2021-10-07