Sök stöd till ditt projekt

Visste du att som student på KTH har du möjligheten att få stöd till examensprojekt, studentgrupper, fältstudier och andra studentinitiativ från KTH Opportunities Fund? Skicka in din ansökan senast 22 mars 2020.

KTH:s information om Coronaviruset

Aktuell information från myndigheterna med anledning av virusets spridning.

Notisen uppdaterades senast den 27 februari.

Få en inblick i livet efter examen

Ta vara på din studietid och få unika tips och råd inför livet efter examen av en alumn genom alumniverksamhetens mentorsprogram. Programmet syftar till att du som student ska få inspiration inför kommande karriär och arbetsliv.