Har du koll på läsårets milstolpar?

Varje läsårsperiod är ca 10 veckor och avslutas med en ca sju dagar lång examinationsperiod.

Förbättra dina studieresultat!

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Till sidans topp