Student på KTH

Förbättra dina studieresultat!

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Memorera eller förstå

Lunchföreläsning 13 oktober om olika sätt att studera matematik.

Till sidans topp