Nästa tentamensperiod sker på distans

Nästa tentamensperiod vecka 22-23 kommer att ske på distans. Examinationen kan ske i olika former och det är din examinator som beslutar vilken form din tentamen kommer att ha.

Efter den 30 maj 2020 kommer inte Zoom att fungera om du inte har version 5.0 eller senare installerad. Kontrollera därför att du har den senaste versionen.

Det här gäller för tentamen på distans

Uppdatera Zoom till senaste versionen

Ändrad anmälningstid till omtentamen i augusti

Anmälningstiden för omtentaperioden 10-22 augusti 2020 ändras och tidigare beslut kring denna period upphör att gälla.

Anmälan öppnar torsdag 25 juni och stänger söndag 19 juli klockan 23.59.

Jobba som digital ambassadör

Nu har du möjlighet att söka jobbet som digital ambassadör vilket innebär att du under hela nästa läsår publicerar inspirerande innehåll för presumtiva studenter på KTH:s digitala kanaler Instagram, Youtube eller studentbloggen.