Till innehåll på sidan

Förbi agrikultur: hur mikroorganismer kan revolutionera global matproduktion

Ta med din lunch och lyssna på en föreläsning om mikrobiell mat med gästtalare Tomas Linder, senior föreläsare på institutionen för molekylära vetenskaper hos Sveriges lantbruksuniversitet.

Tid: Ti 2024-05-21 kl 12.00 - 13.00

Plats: Teknikringen 43

Språk: Engelska

Medverkande: Tomas Linder

Exportera till kalender

Det globala systemet för matproduktion har, tills nu, varit fullständigt beroende på fotosyntes. Att använde mikrobiell biomassa som en källa för mat istället för biomassa från växter eller djur kringgår många av de biofysiska begränsningar och sårbarheter av det globala matsystemet. Mikrobiell mat i formen av antingen cellulär biomassa eller rekombinanta matproteiner (vanligtvis av animalisk härkomst) kan produceras i brist på solljus, jord, gynnsamma klimattillstånd, och i vissa fall utan färskvatten. Detta samtal kommer att behandla några av de senaste utvecklingarna i fältet av mikrobiell mat och diskutera några av de utmaningar och möjligheter som finns för denna teknologi.

Denna föreläsning kommer att hållas av Tomas Linder, en senior föreläsare på institutionen för molekylära vetenskaper hos Sveriges lantbruksuniversitet. 

Registrera er här

Läs artikeln Beyond Agriculture - How Microorganisms Can Revolutionize Global Food Production via följande länk: pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsfoodscitech.3c00099