Till innehåll på sidan

Mot REGENERATIV AI: Kartlägger AI- och naturlösningar för klimatanpassningsstrategier

Workshop med KTH Environmental Humanities Lab och KTH Climate Action Center

Denna workshop, betald för av Lerici Foundation, ämnar att skapa en plattform för diskussion och reflektion som länkar diverse kunskapsområden. Workshopen kommer även att producera något påtagligt: deltagare i diskussionerna kommer att skapa en ordbok, en samling av delad semantik, för att hjälpa utövare inom teknosfären (i.e., programmerare, projektledare, allmänna institutioner) att kartlägga Antropocen. Workshopen finansierias av Lerici Foundation och är en del av MSCA projectet LIBRA (Projektnummer 101150729).

Tid: Må 2024-05-13 kl 13.00 - Fr 2024-05-17 kl 16.30

Plats: KTH Climate Action Center, Teknikringen 43, 114 28 Stockholm

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Workshopen består av två dagar med presentationer som täcker aspekter av AI och grunderna av NBS. De följande två dagarna kommer att användas för att utveckla “RE-Generative AI”-ordboken. Deltagare är även inbjudna till TEDxKTH evenemanget (16 maj) som behandlar frågor relaterade till AI och hållbarhet.

Mer information, såsom programschema och länk till registrering, finns på den engelska versionen av denna artikel, som även går att finna här: