Till innehåll på sidan

Forskningsområden

Forskningen vid DMMS faller i stora drag in i tre kategorier: maskinsystem, processer och precision och mätteknik.

Industriarbetare med handskar

Maskinsystem

Området maskinsystem behandlar uppbyggnad och konstruktionsprinciper för verktygsmaskiner och maskinbearbetningssystem för avancerad komponenttillverkning och inkluderar ”smarta” maskiner och testning och analys av deras tillstånd.

Processer

Området processer fokuserar på tillverkningsprocesser som fräsning och svarvning men även hybridbearbetning och strategier för bearbetning.

Precision och mätteknik

Området precision och mätteknik handlar om utveckling av nya test- och analysverktyg för övervakning och karakterisering av tillverkningssystems tillstånd och prestanda. Smarta sensorer, datainsamlingssystem, integrerad dataanalys och drönare för industriella miljöer ingår som nya delar i verksamheten.