Till innehåll på sidan

Bristande IT-miljö kostar miljarder

Publicerad 2015-12-07

Jan Gulliksen, Ann Lantz och Åke Walldius från MID, på KTH, har tillsammans med forskarna Bengt Sandblad och Carl Åborg från Uppsala universitet arbetat fram en rapport om vår digitala arbetsmiljö. En rad brister tas upp - brister som kostar miljardbelopp.

Ett vanligt problem på arbetsplatser är att det köps in avancerade IT-system utan att man först har kartlagt vilka behoven är och utan att ledningen har gett ett tydligt stöd. Många yrkesgrupper använder så många som 20–30 olika system i sin yrkesroll. Resultatet blir många gånger att medarbetare upplever att kraven på dem ökar, samtidigt som deras egen kontroll över situationen minskar. Det kan skapa mycket stress bland medarbetarna.

Läs mer: http://www.dn.se/ekonomi/bristande-it-miljo-kostar-miljarder/

Läs mer: https://www.kth.se/forskning/artiklar/ga-it-rond-och-fixa-digitaliseringsproblemen-1.610302