Till innehåll på sidan

De ska få det uppkopplade samhället att fungera

Karl Henrik Johansson, professor i reglerteknik, KTH
Publicerad 2015-10-08

25,3 miljoner kronor. Så mycket får KTH-forskare från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att forska om hur människa och teknik i framtiden ska kommunicera med varandra och fungera tillsammans. Även om detta ofta klaffar idag finns det inga garantier att det också gör det i morgon.

Digitaliseringsvågen och det sammankopplade samhället bidrar med ökad komplexitet dag för dag och ställer helt nya krav på oss och internet. Kan man alltså säga att KTH-forskarna ska titta närmare på hur man kopplar ihop Facebook med Google med förarlösa bilar med tvättmaskinen med banken med läkaren med surfplattan med satelliter?

– Ja, det är bra sammanfattning. Vi kopplar ju ihop människor och teknik över internet redan idag, men vi gör det utan att veta vilka konsekvenser det får. Internet har utvecklats evolutionärt med allt vad det innebär. Idag kan vi acceptera att vi ibland inte kommer in på en webbsida, eller en banktjänst, alternativt att ett mejl dröjer lite. Men när vi nu till exempel kopplar samman självkörande bilar, människor och energisystem ställs helt andra krav på tillförlitligheten. Då kan vi inte tillåta att tekniken bara fungerar ibland, säger Karl Henrik Johansson.

Han är professor i reglerteknik på KTH och den som ansvarar för forskningsprojektet. Forskningsprojektet går under namnet "Engineering the Interconnected Society: Information, Control, Interaction" och har beviljats ett anslag om 25 350 000 kronor fördelat över fem år. Förutom Karl Henrik Johansson ingår även KTH-forskarna Kristina Höök, Mikael Johansson och Mikael Skoglund i projektet tillsammans med gästforskaren John Baras.