Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2013-2014

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7.5 hp    
SF2705 Fourieranalys 7.5 hp    
SF2713 Analysens grunder 7.5 hp    
SF2716 Valda ämnen i matematik II (Valda ämnen i modern komplex analys) 7.5 hp    
SF2717 Matematik fördjupning för lärare 6 hp   CLGYM4
SF2719 Matematikens historia 6 hp   CLGYM4
SF2721 Topologi 7.5 hp    
SF2728 Talteori 7.5 hp    
SF2729 Grupper och ringar 7.5 hp      
SF2730 Valda ämnen i matematik V (Matematiska metoder inom optionsvärdering); Läskurs 7.5 hp    
SF2733 Elementär differentialgeometri 7.5 hp    
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7.5 hp    
SF2736 Diskret matematik 7.5 hp      
SF2738 Representationsteori av ändliga och kompakta grupper 7.5 hp    
SF2740 Grafteori 7.5 hp    
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp    

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik grundkurs 7.5 hp    
SF2940 Sannolikhetsteori 7.5 hp    
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7.5 hp    
SF2943 Tidsserieanalys 7.5 hp    
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7.5 hp      
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7.5 hp    
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6 hp      
SF2975 Finansiella derivat 7.5 hp      
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7.5 hp      

Numerisk analys

Optimeringslära och systemteori 

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk systemteori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp