Mer teknik i framtidens journalistik

Publicerad 2015-09-09

I höst startar ett samarbete mellan journalistutbildningen vid Stockholms universitet (JMK), civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid KTH och Svenska Dagbladet runt en kurs om framtidens medier. Fokus är framtidens berättande och pilotprojektet kan ses som startskottet för ett mer långsiktigt samarbete.

Tillhör: Medieteknik och interaktionsdesign
Senast ändrad: 2015-09-09