Studenter bidrar med hållbara lösningar

Publicerad 2016-09-13

I början på september besökte Ann Lantz, föreståndare för Avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign, tillsammans med andra KTH-lärare och vicerektor för internationalisering Ramon Wyss, flera partneruniversitet i Dar es Salaam i Tanzania. Syftet var att presentera KTH:s handbok ”Challenge driven education” och diskutera konkreta frågeställningar om hur man kan utveckla projektkurser som knyter an till samhällsutmaningar. I förlängningen hoppas man att KTH genom projektet kan bidra till en uthållig samhällsutveckling i Tanzania. Läs mer.