Avdelningen för nätverk och systemteknik

Avdelningen för nätverk och systemteknik (NSE) bedriver forskning och tillhandahåller utbildning och tjänster till vårt samhälle kring de flesta aspekter av nätverk och system. Vi arbetar med projektledning av systemteknik, systemdesign, arkitektur och säkerhet samt system- och tjänstehantering.

Avdelningen är en del av Institutionen för datavetenskap vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap .

För mer information om avdelningen för nätverk och systemteknik, besök vår engelska webbsida .