Till innehåll på sidan

Ethics in biodiversity offsetting - legal responsibility and social equity

Publicerad 2018-01-15

Naturvårdsverket har beviljat Karin Edvardsson Björnberg ett forskningsanslag om 4,9 miljoner för projektet "Ethics in biodiversity offsetting - legal responsibility and social equity". Projektet som pågår under 2018-2020 genomförs i samarbete med Mikael Karlsson (KTH), Charlotta Zetterberg (UU) och Henrik Josefsson (UU).

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2018-01-15