Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildning

Vid Avdelningen för filosofi bedrivs forskning inom många av filosofins grenar, men framför allt sådan filosofi som anknyter till tekniken och dess användning i samhället. Några av avdelningens viktigaste forskningsområden är beslutsteori, riskfilosofi, vetenskapsfilosofi, logik, miljöfilosofi och bioetik.

Filosofi inrättades som forskarutbildningsämne vid KTH år 2001. Sedan inrättandet har avdelningen utexaminerat i genomsnitt två doktorander per år. Därtill kommer ett antal licentiatexamina.

I forskarutbildningen varvas avhandlingsarbete med forskarutbildningskurser. En del av kurserna läser man vid avdelningen, andra ges vid andra lärosäten. Under utbildningens gång får man möjlighet att presentera sin forskning vid avdelningens högre seminarier. För de flesta som antas till forskarutbildningen i filosofi finns möjligheten att förlänga studietiden med ett år genom att exempelvis undervisa.

Doktorandutbildningen i filosofi finansieras i huvudsak genom externa forskningsanslag. Viktiga forskningsfinansiärer är Vetenskapsrådet, Formas, Mistra, Trafikverket, Forte/VR och Stockholms läns landsting (SLL). Rekrytering sker på projektbas, det vill säga i den mån forskningsmedel finns som motsvarar fyra års forskarstudier på heltid. Rekryteringen sker i regel genom utlysning och antagning i konkurrens.

Om du är intresserad av att påbörja en forskarutbildning hos oss är du välkommen med frågor, även om ingen utlysning är aktuell. Mer information om våra pågående doktorandprojekt finner du under fliken ”Forskning” till vänster.

För ytterligare information, kontakta:

Programansvarig för forskarutbildningen 

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2021-05-17