Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att doktorera vid Avdelningen för filosofi

Vid Avdelningen för filosofi kan man doktorera i ettdera av två ämnen: (1) Filosofi och (2) Risk och säkerhet.

Nedanstående text avser doktorandstudier i filosofi, men liknande förhållanden gäller för ämnet risk och säkerhet.

Avhandlingsarbetet

Vår forskning och forskarutbildning är helt inriktad på internationell publicering i kvalitetstidskifter (tidskrifter med referee-system). Som doktorand hos oss arbetar du från första början med att skriva sådana artiklar.

Vid ungefär halvtid skriver man en licentiatavhandling (formell benämning: licentiatuppsats). Både lic- och doktorsavhandlingen avfattas på engelska. Det finns två tänkbara former för avhandling:

  1. Sammanläggningsavhandling, som består av artiklar och en nyskriven inledande sammanfattning (en s.k. kappa).
  2. Monografiavhandling, där man slår ihop och redigerar sina artiklar till en enhetlig bok.

Hittills har alla avhandlingar vid Avdelningen för filosofi varit av typ 1.

Seminarier

Vi har förstås seminarier både för att behandla egna texter och för att lyssna på inbjudna gäster. Deltagande i seminarierna är i tämligen hög utsträckning obligatoriskt för doktorander, som också får kurspoäng inom forskarutbildningen för detta.

Doktorandkurser

Forskarutbildningen omfattar en kursdel om 90 högskolepoäng.

Ekonomi

Hos oss har så gott som alla doktorander doktorandtjänst. En doktorandtjänst varar 4 år, men vi är skyldiga att erbjuda (och hittills har alla valt) att förlänga doktorandtjänsten med institutionstjänstgöring. Det betyder att man är doktorand under 5 år, hela tiden med doktorandtjänst, men att man under 20 % av sin arbetstid ska fullgöra institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen kan t.ex. vara medverkan i undervisning (hålla föreläsningar, leda seminarier och andra gruppövningar med KTH-studenter), kursadministration och kursinformation, samt utredningsuppdrag.

Doktorander som har doktorandtjänst får lön i enlighet med doktorandstegen .

Arbetsplats

Eftersom personer på Avdelningen för filosofi arbetar med närliggande frågor, och samarbetar mycket, är avsikten att man normalt tillbringar arbetstiden på arbetsplatsen. Som doktorand hos oss kommer du att arbeta i en kreativ miljö med många tillfällen till samarbeten både med seniora forskare och med andra doktorander. Som doktorand får man räkna med att dela arbetsrum med någon annan.

Ansökningar och antagningsförfarande

Alla doktorandtjänster hos oss är externfinansierade, dvs. de uppstår genom att våra projektansökningar godtas av forskningsråd eller andra finansiärer. När det finns en doktorandtjänst lyser vi ut den (via arbetsförmedlingen och akademiska kanaler). Vi har hittills haft många kvalificerade sökande till våra tjänster. De som får tjänsterna kommer från olika håll i landet och har ofta inte haft någon tidigare kontakt med vår verksamhet.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta 

Programansvarig för forskarutbildningen