Till innehåll på sidan

Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Denna utbildning leder både till en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik och till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 inom teknik och matematik.

Årskurs 1

Första året läser du på KTH Södertälje kurser i matematik, mekanik och maskinteknik. Du får dessutom läsa kurser i verksamhetsstyrning, programmering och CAD. Detta blir inte enbart en bra grund i din ingenjörsutbildning utan ger även ämneskunskaper i teknik och matematik.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs två fortsätter du att läsa på KTH Södertälje och får fördjupa dig ytterligare i ingenjörskurser inom energiteknik, el- och styrteknik och design och produktutveckling, vilket även ger dig fördjupade ämneskunskaper i teknik.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3 - sommartermin

Nu förläggs utbildningen till KTH Campus där den bedrivs delvis på distans. Du läser under fyra terminer kurser inom planering, bedömning, kommunikation, ledarskap och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du använda dig av dessa kunskaper tillsammans med dina ämneskunskaper när du får prova på att planera och genomföra undervisning på en skola. Du skriver även ett examensarbete inom ämnesdidaktik.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4

I årskurs 4 avslutar du dina studier på KTH Södertälje med att fördjupa dina matematikkunskaper och läsa styr och reglerteknik. Du får även studera produktframtagning och skriver ditt avslutande examensarbete innan du får din dubbla examen.

Kurslista årskurs 4 (Kurs- och programkatalog)

Webbinarium, Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik årskurs 7-9

Se vårt webbinarium från Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik årskurs 7-9. Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Ändringar kan ske i programmet.

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2021-03-24