Till innehåll på sidan

Bli dubbelt så het på arbetsmarknaden

Här är en utbildning som öppnar för två helt olika karriärer. Du kommer ganska enkelt kunna gå mellan två helt olika jobb. Om du byter så tar du dessutom med dig saker som gör att du blir ännu mer eftertraktad på det andra jobbet.

Sandra Tibbelin är programansvarig.

Intervju med programansvarig lärare

Sandra Tibbelin är programansvarig för utbildningen som ger dubbelexamen – högskoleingenjör i maskinteknik och ämneslärare i teknik och matematik på högstadiet. Här berättar hon hur det går till.

Vad är vitsen med att bli både högskoleingenjör och ämneslärare?

– Det är smart. På bara fyra år får du två examina; en som skulle ta tre år och en till som skulle ta fyra och ett halvt år. Med båda håller du fler dörrar öppna. Det är också bra för de som inte har bestämt sig än för vad de vill arbeta med.

Är det verkligen så enkelt att växla mellan lärare och ingenjör på ett företag?

– Det går. Som lärare på högstadiet måste du vara bra på att förklara och lära ut komplicerade saker. På ett företag är det eftertraktat att vara bra på att förklara komplexa tekniska sammanhang. Du möter kollegor, kunder, tjänstemän och andra som inte är tekniker eller specialister som behöver förstå hur olika saker fungerar.

Är det vanligt att byta karriär så här?

– Det blir vanligare. Fler vill ha variation och få nya och fler erfarenheter över åren. Att bredda sina möjligheter kan också vara bra då arbetsmarknaden förändras snabbare nu.

Om man lyfter blicken lite, har teknikläraren och högskoleingenjören någon särskild roll i samhället?

– Det tycker jag. Alla måste kunna förstå samhället vi lever i. Ta klimatutmaningen till exempel. Den är orsakad av tekniska innovationer men den kommer behöva lösas av nya beteenden och ny teknik.

Du har själv arbetat som tekniklärare på högstadiet, hur är det?

– Det gav mig mycket.I högstadieåldern utvecklas människor snabbt så det är spännande att se den förändringen. Det är också härlig känsla när du lyckas hjälpa någon med matten och tekniken. Elever som plötsligt tycker teknik är roligt och inser att ”jag kan ju det här!”

Är det utmanande med högstadieelever i puberteten?

– Det kan det vara. Man blir testad och utmanad som lärare. Det tar ett tag att vinna respekt och skapa en bra relation men det går, och du får mycket tillbaka.

Ska den som söker det här programmet ha något särskilt intresse, tycker du?

– Ja, tycka teknik är roligt. Din lust och ditt engagemang smittar så det får dina elever, både tjejer och killar, att tända till. Det finns nåt spännande för alla i tekniken.

Finns det chans att komma utomlands?

 – Ja, det går till exempel att söka praktik på en svensk skola utomlands. De finns i många olika länder. Men något utbyte med andra utländska universitet finns inte. Det är för att undervisningen är så koncentrerad när två examina ska rymmas inom fyra år.

Har du tips för hur man ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen?

– Ja, du får ju själv en massa undervisning och föreläsningar så iaktta de olika lärarna och deras metoder. Vilken lärare är bra och varför? Vilken övning passar dig mindre bra? Pedagogik är spännande då olika människor lär sig saker på olika sätt.

Finns det andra fördelar med just det här programmet?

– Du läser större delen på campus Södertälje där det är klart lättare att skaffa boende än i Stockholm. Det året du läser på KTH Valhallavägen (Campus) är på deldistans med mycket digital undervisning och mindre närvaro. Sen får du två examina på bara fyra år. För den som vill komma ut och börja jobba snabbt är det perfekt.

Läs mer

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-17