Basutbildningen ger dig en garantiplats på något av KTH:s ingenjörsprogram

Programansvariga för teknisk basutbildning berättar om utbildningen. Svante Granqvist och Stefan Eriksson är programansvariga/lärare för KTH Flemingsberg, Anders Clenander och Ingemar Jerling, programansvariga för KTH Campus Valhallavägen och Per Ahlén, programansvarig för KTH Södertälje.

Intervju med programansvariga lärare

Svante Granqvist och Stefan Eriksson är programansvariga/lärare för KTH Flemingsberg, Anders Clenander och Ingemar Jerling, programansvariga för KTH Campus Valhallavägen och Per Ahlén, programansvarig för KTH Södertälje. 

Vad är utmärkande för den tekniska basutbildningen på KTH?

– Utbildningen ger dig behörighet till KTH:s ingenjörsutbildningar. Ett avklarat basår innebär också att du kan ansöka om en garantiplats på något av KTH:s ingenjörsprogram. Vissa garantiplatser är mer eftertraktade än andra och här vägs prestationerna under basåret in. Antalet garantiplatser kan variera från år till år.

– Utbildningen ges på tre ställen: KTH Flemingsberg, KTH Södertälje och på KTH Campus på Valhallavägen. Alla campus har kurser med samma innehåll. Det spelar alltså ingen roll på vilket campus du väljer att utbilda dig på.

Vem kan söka till utbildningen?

– Alla som har en grundläggande högskolebehörighet och en särskild behörighet i matematik B/matematik 2, med godkänt betyg. Under basåret läser du kurser som bygger på gymnasiets kurser i matematik 3-4, fysik 1-2 samt kemi 1 men med fördjupat innehåll.

– Störst vikt läggs på de moment som blivande ingenjörsstudenter kommer att ha mest nytta av inför sina fortsatta studier.

Hur ser undervisningen ut?

– Undervisningen kan se lite olika ut beroende på var du väljer att läsa din basutbildning. Gemensamt för alla campus är att vi försöker blanda föreläsningar med teori med övningar i mindre grupper. Tempot och kunskapskraven är högre jämfört med gymnasiet och du förväntas ta stort eget ansvar för dina studier. Utöver den schemalagda undervisningen behöver du använda mycket tid till egna studier.

Går det att få någon hjälp med studierna?

– Studenterna har alltid eget ansvar, men vi lärare försöker vara tillgängliga för den som behöver stöd. Under basutbildningen har studenterna även tillgång till specialutbildad studievägledare.

Hur skulle du beskriva studiemiljön på utbildningen?

– Studiemiljön ser lite olika ut beroende på vilket campus som man läser på. Gemensamt är att det finns tillgång till restauranger, bibliotek, datorsalar och studierum där du kan sitta och plugga. Det finns också många roliga aktiviteter att delta i utanför studierna vilket innebär att du har bra möjligheter att träffa nya kompisar.

Läs mer

Teknisk basutbildning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-01-17