Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

Avdelningen bedriver tillämpad tvärvetenskaplig forskning och utveckling inom ergonomi och design, systemsäkerhet och skadeprevention, teknik i vård och omsorg.

Avdelningen är en del av Centrum för Hälsa och Byggande (CHB) och forskningen bedrivs inom ramen för centrat. Information om aktuella forskningsprojekt, publikationer, medarbetare med mera hittar du på hemsidan för CHB:

Till sidans topp